Bedriftskonsultasjoner

Feng shui-konsepter for salgslokaler, hotell og gastronomi, kontorer, lege- og terapeutkontorer

Vitale arbeidsplasser 

som er utformet etter feng shui-prinsippene, skaper
· et behagelig arbeidsmiljø for deg og dine medarbeidere
· økt motivasjon, tilfredshet og arbeidsglede
· flere kundekontakter og bedre kundelojalitet
· redusert sykefravær og medarbeiderfluktuasjon
· bedre kommunikasjon

· godt omdømme og anerkjennelse
· bedre økonomi


Jeg legger særlig vekt på
· bedriftsprofil (marketing, farger, logo)

· positiv energiflyt
· utforming av inngangspartiet og resepsjon
· god romoppdeling, fungerende planløsning

· plassering og utforming av arbeidsplasser 

· gode lysforhold
· farge, materialer og møblering

 

Hjemmekontor
Å jobbe hjemmefra gir en mer fleksibel hverdag, og man slipper lange reiseveier til og fra jobb, men det kan også være litt krevende å ha kontor i egen bolig.

Mange distraksjoner kan for eksempel føre til at det blir vanskelig å konsentrere seg.

Å skille mellom privat og jobb, også når man har hjemmekontor, er ikke alltid så lett, men det kan være helt avgjørende for ikke å slite seg over tid. 

Her kan en utforming av arbeidsplassen etter feng shui-prinsippene hjelpe deg til å finne gode løsninger. 

Prisen for en feng shui- bedrifts konsultasjon er avhengig av lokalets størrelse, antall medarbeidere og konseptomfang.

Send meg gjerne en prisforespørsel med en kort beskrivelse av bedriften din og ønsket resultat. Så tar jeg omgående kontakt med deg. 

Tusen takk! Din forespørsel er motatt.