Feng shui

Har du lest om feng shui og synes at det er spennende, men også litt forvirrende?

Lurer du på om en asiatisk lære kan fungere for oss i Norden?

 

Feng Shui er en flere tusen år gammel ​lære som har sin opprinnelse i Asia, men Feng shui- prinsippene virker uavhengig av kultur, kontinent eller personlig smak.

Feng Shui baserer seg på naturbetraktning, naturens sykluser og menneskets psykologi. Man kan si at den var en av de første økologiske lærene. 

Læren går ut på at alt vi omgir oss med, er energi (chi), og at alt henger sammen med alt.

Våre hjem er dermed ikke bare speilbilder av vår smak og personlighet, vi blir også påvirket av synsinntrykkene i boomgivelsene våre. Former, farger, lys og lukter har både fysiologisk og psykologisk påvirkning på trivselen vår og kan virke forstyrrende eller til og med helbredende, som farge- og aromaterapien viser.

For meg har et levende feng shui lite å gjøre med å flytte på møbler eller henge opp fløyter. Feng Shui er en svært omfangsrik visdomslære som er bygget opp på mange forskjellige nivåer, men det er viktig å oversette essensen til vår tid og våre levevilkår. Til syvende og sist dreier det seg om å komme i balanse med vår indre natur og de ytre omgivelsene.    

I en tid der mange opplever stress – enten på grunn av voksende prestasjonstrykk på arbeidsplassen, miljøproblemer eller andre faktorer – er det viktig at man opplever hjemmet som et pusterom, der man kan slappe av og lade opp batteriene. 

For mange føles boligen derimot som en kilde til ytterligere frustrasjon. Grunnen kan være at den ikke er tilpasset den aktuelle livssituasjonen, at huset føles rotete, eller at det på andre måter tapper oss for energi. Feng shui byr ikke på standardløsninger, men tilbyr svært virkningsfulle verktøy som tilpasses det individuelle menneske og hvert individuelle sted.  

Målet med å  bruke feng shui-prinsippene på hjemmet er å skape grunnlag for personlig utvikling og et sunt, rikt og kjærlighetsfylt liv.

Ofte er det ikke store forandringer som må til for at huset skal bli din helt personlige velvære oase!

Jeg tilbyr:

Feng shui privat konsultasjoner

Feng shui bedrifts konsultasjoner

Ryddehjelp

Feng shui-hagedesign

Relaterte blogg-posts:

Feng shui og farge