Byggbiologi

Læren om sunne og miljøvennlige hus

Byggbiologien ser på huset som en organisme – menneskets tredje hud.

I løpet av de siste 25 årene har vi sett en stadig økning i tilfeller av at mennesker blir syke etter lengre tids opphold i lukkede rom. Irritasjon i øyne og nese, hodepine, luftveissykdommer, allergiske reaksjoner, tretthet og svekket immunforsvar er noen av reaksjonene som kan vise seg. Årsaken til dette er ofte en kombinasjon av mange forskjellige faktorer som avgassing av bygge- og innredningsmaterialer (f.eks. fra isolasjon, tetningsmasse, tepper, lim, maling, bygningsplater), manglende forsyning av frisk luft, støv-, muggsopp- eller radonbelastning. Dette kan gi en svær usunn cocktail. I tillegg er husene og overflatene blitt stadig tettere, slik at skadelige stoffer verken kan absorberes eller diffundere ut.

Hus som er bygget eller pusset opp etter byggbiologiske prinsipper, utmerker seg blant annet med

• robuste og «tilgivende» konstruksjoner og installasjoner

• lavt CO2-avtrykk fra produksjon til gjenbruk (vugge til vugge)

• arealeffektivitet

• så lite strålebelastning som mulig (lav- og høyfrekvente elektromagnetiske felt)

• gode lysforhold, særlig forsyning med dagslys 

• god ventilasjon – avhengig av blant annet konstruksjonsmåte og materialbruk

• behagelige temperaturforhold – hvis mulig strålingsvarme fremfor konveksjonsvarme

• balansert isolasjon og varmelagring

• så fritt for skadestoffer som mulig

• diffusjonsåpne (men vindtette!) konstruksjoner

• bruk av naturlige, hygroskopiske (fuktbalanserende) materialer

• et lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder

 

Spesiell oppmerksomhet vies til soverommet for at kroppen skal kunne regenereres om natten. Les mer om sunne soveomgivelser

Her kan du lese alle 25 byggbiologiske retningslinjer på engelsk

Etterspørselen etter slike hus er økende på eiendomsmarkedet. Med en byggbiologisk plan for ditt hus investerer du derfor ikke bare i din egen helse og livsglede, men også i husets verdi.

Jeg har vært opptatt av sunne hus og konsepter for en sunn og miljøvennlig livsstil i nesten tjue år og kan hjelpe deg med å finne gode boløsninger for deg og din familie.

Etter behov samarbeider jeg med kvalifiserte fagfolk som kan foreta måling av fuktighet, skadestoffer, radon, muggsopp, og elektromagnetisk stråling etter utprøvde og vitenskapsbaserte metoder.