Bli byggbiolog!

Er du utdannet innenfor byggfag og brenner for miljøet og helsevennlige løsninger for kundene dine?

Nå er det mulig å ta den internasjonale byggbiologi utdanningen også i Norge! 

 

IBN, Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit (byggbiologi og bærekraft) ble stiftet i Tyskland på 1970-årene av Prof. Dr. Anton Schneider. 

Hovedoppgavene er forskning, informasjon og utdanning av byggbiologer og byggbiologiske måleteknikere. Instituttet miljøsertifiserer også byggevarer og tilbyr konsultasjoner, skadestoff-målinger og byggbiologiske analyser for privatpersoner, firmaer og myndigheter.  

I dag finnes det partnerinstitutter i blant annet Østerrike, England, Spania, USA, Tyrkia og Australia.

I Japan har byggbiologi blitt undervisningsfag på arkitekthøyskolen.

Norsk Institutt for Byggbiologi er fortsatt i en tidlig fase av organisasjonsoppbyggingen, men for alle som er interessert i å ta den internasjonale utdanningen «Building Biology Consultant IBN», så er dette nå mulig! 

Utdanningen har i løpet av 2016 blitt ferdig oversatt til engelsk og innholdet har blitt tilpasset 

internasjonal standard. Utdanningen er basert på et e-læringskurs over ett år, praksisseminarer og eksamen. Praksisseminarene kan foreløpig enten tas hos IBN i Rosenheim eller hos en av de engelskspråklige partnerinstituttene.

 

Vi jobber med å kunne tilby utdannings-veiledning, seminarer og eksamen i Norge fra 2019.

Her kommer du til IBNs engelske informasjonsside: